Psycho educatie

Hoogbegaafde kinderen staan op een bijzondere manier in de wereld. Ze zijn niet alleen slim, maar hebben ook nog eens een rijk ontwikkeld gevoelsleven, wat helaas niet altijd even goed herkend wordt.

Onderwerpen die vaak aan de orde komen bij psycho educatie zijn: 

De zeer specifieke sociaal emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden wordt gekenmerkt door perfectionisme, groot rechtvaardigheidsgevoel, kritisch ingesteld zijn, hoog gevoeligheid en een grote behoefte naar autonomie. Tijdens de sessies psycho educatie wordt er gecoacht uitgaande van deze specifieke kenmerken, omdat deze kenmerken veel invloed hebben op het welbevinden, het succes op school en in het leven. Hoogbegaafde kinderen bezitten heel wat talenten die tot ontplooiing kunnen worden gebracht. Om talent optimaal te kunnen ontwikkelen moet een kind zich als een vis in het water voelen om voluit voor zijn/haar passie en interesse te kunnen gaan. Omdat de omgeving (gezin, school, buitenschool) niet altijd voldoende afgestemd is op de behoeften van deze kinderen, lopen ze het risico problemen te ervaren in hun sociaal-emotioneel welbevinden. Er zijn dus tools nodig om tot een vlotte communicatie en samenwerking met de omgeving te komen, ook al op jonge leeftijd. Door deze vaardigheden krijgt talent pas echt de kans om te groeien. Zo zijn er vele hoogbegaafde kinderen die zich sociaal wenselijk gedragen, die zich anders voordoen zowel thuis als op school, die moeilijk over hun emoties kunnen praten of een laag zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast voelen ze zich vaak anders wat tot identiteitsverwarring kan leiden en worden sociale uitdagingen vaak als moeilijk ervaren (samenwerken, aansluiting vinden bij klasgenootjes,  ….). Tijdens de sessies probeer ik het kind meer inzicht te geven in zijn/haar sociaal-emotioneel functioneren. Zo filosoferen we onder meer over talentontwikkeling en gevoelens, leren ze een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen en kan hun zelfvertrouwen een boost krijgen.

Ik zou graag willen dat je de wil zag
In mijn ogen
De wil om te leren
De wil om iets te mogen
 
Ik zou graag willen dat je de onrust voelt
In mijn leven
De onrust om van alles en niets
De onrust om te willen en te kunnen geven
 
Ik zou graag willen dat je de emotie zag
In mijn lijf en leden
De intense woede, de blijdschap en het groot verdriet
De emotie in het nu en die uit mijn kleine verleden
 
Lieve juf, ik zou graag willen dat je me zag zoals ik ben,
Zo mooi en zo intens
Me kon voelen, horen en zien
Als een bijzonder mens
 
Lieve juf, ik zou zo graag willen dat je me ziet en dat je weet
dat ik zoveel meer kan en intens veel voel
Lieve juf
Begrijp je misschien wat ik bedoel?

 
Esther Boer

Direct in contact komen met mij?

Overdag kunt u contact met mij opnemen door te bellen op

06-12044422

Of gebruik de knop om mij te mailen!