Onderwijsadvies

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden. Hierbij gaat het niet om begrip voor deze leerling, maar om de leerkracht die écht begrijpt hoe deze leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Kompas hoogbegaafdheid helpt jou of jouw school hierbij.

(Hoog)begaafde leerlingen kunnen tot excellente prestaties komen. Dat is voor henzelf belangrijk, als ook voor de samenleving. Dit vraagt echter wel van leerkrachten dat ze weten wat deze leerlingen nodig hebben om ‘tot leren’ te kunnen komen. Er is vrij veel kennis voor handen met betrekking tot didactische aanpassingen, maar de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen vraagt meer van leerkrachten dan het – simpelweg – aanbieden van complexere taken. Naast het bieden van cognitieve uitdagingen, wordt ook het belang van het ontwikkelen van sociaal-emotionele en metacognitieve vaardigheden onderstreept.

In de periode van 2017-2019 heeft de Academische Werkplaats van Iselinge onderzocht wat leerkrachten moeten kunnen, weten en hoe ze ‘zijn’ om ondersteuning te kunnen bieden aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een website (www.zijnengezienworden.nl) waarin 5 pijlers vanuit leerlingperspectief centraal staan (ik mag zijn – ik wil leren – ik durf te leren – ik mag leren – ik kan leren). Op deze website vinden leerkrachten informatie over pedagogische sensitiviteit, het zijnsluik van (hoog)begaafde kinderen en vinden ze praktische tips en tools om (hoog)begaafde kinderen beter te begrijpen.

Direct in contact komen met mij?

Overdag kunt u contact met mij opnemen door te bellen op

06-12044422

Of gebruik de knop om mij te mailen!